วิทยากรประจำสถาบันสอนอสังหา
image

แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ


- ปริญญาโท ด้านอสังหาริมทรัพย์
- ประสบการณ์ทำงานกับบริษัอสังหามหาชน Top3 ประเทศไทย
- ประสบการณ์การลงทุนอสังหาด้วยตนเองมูลค่ากว่าร้อยล้าน
- อจ.พิเศษ ด้านการลงทุนอสังหา ม.กรุงเทพ
- วิทยากรรับเชิญด้านการลงทุนอสังหาจากสถาบันต่างๆกว่าสิบองค์กร
- ประสบการณ์การสอนอสังหารีวิวความประทับใจกว่า 300 รีวิว ตรวจสอบได้
- รองกรรมการผู้จัดการ นิราวิลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- developer นักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ Gen
ที่ต่อยอดจากครอบครัวที่เริ่มฐานะจากติดลบ จนมีโครงการบ้านขายย่านสมุทรสาคร เปิดขายอยู่กว่า 1000 หลัง และผ่านการพัฒนามาแล้วกว่า 4,000 ยูนิต
- หลักสูตรที่สอนที่สถาบัน "Real Estate Developer หลักสูตรสัมมนาเศรษฐีนักพัฒนาอสังหาฯ"

image

วรวุฒิ กิตติอุดม


- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแม็กซิมัส เอสเตท
- ทายาท รุ่งกิจเรียล เอสเตท
developer นักพัฒนาอสังหารุ่นใหม่ เริ่มต้นลงทุนด้วยเงินตัวเอง ผ่านการ พัฒนาคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง มาแล้วกว่าพันล้านบาท
- พัฒนาคอนโดมิเนียมในนาม MAXXI CONDO และ MAXXI PRIME CONDO ปัจจุบันขายหมดทุกโครงการ ขายหมดก่อนสร้างเสร็จทุกโครงการ
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "Real Estate Developer หลักสูตรสัมมนาเศรษฐีนักพัฒนาอสังหาฯ"

image

จารุวัตร จีระมานะพงศ์


ตำแหน่งกรรมการ
- บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด
- บริษัท จีระธนา เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
- บริษัท เจ พี ดีไซน์ จำกัด
- บริษัท กาลิเลโอ เอสเตท จำกัด
- บริษัท กาลิเลโอ จำกัด
- บริษัท พีโน่ เอสเตท จำกัด
- บริษัทรับเหมาก่อสร้างอันดับต้นๆของไทย ที่ได้ก่อสร้างให้แสนสิริ ออริจิ้น มูลค่าพอร์ตรับเหมาระดับพันล้าน
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "ก่อสร้าง 100 ล้าน"
image

สาธิต ยศธรไพสิฐ


- สถาปนิคและเจ้าของ L65&associate
- สถาปนิกผู้มีประสบการณ์การออกแบบมานานกว่าสิบปี พร้อมประสบการณ์การออกแบบให้ทั้งแบรนด์อสังหามหาชนมากมายและลูกค้าทั่วไปยันถึงโกอินเตอร์ออกแบบให้ต่างประเทศ
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "คอร์สก่อสร้าง 100 ล้าน"

image

เอกรินทร์ พ่วงรับ

 

- วิศวกรโยธา
- ผู้ตรวจสอบอาคาร
- กรรมการบริษัท  พีพี.เอ็นจิเนียริ่ง 2015 จำกัด
- กรรมการบริษัท  พีพีไมโครไพล์ จำกัด
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "คอร์สก่อสร้าง 100 ล้าน"

image

กรทิพย์   พฤกษ์ประเสริฐดี


- รองผู้อำนวยการวิจัยข้อมูลอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ประสบการณ์กว่าสิบปีในมุมมองธนาคาร
ที่ทำงานร่วมกับนักพัฒนาอสังหารายย่อยและมหาชนมากมาย
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน " Real Estate Developer หลักสูตรสัมมนาเศรษฐีนักพัฒนาอสังหาฯ"

image

ธวัชชัย ทวีถาวรวสวัสดิ์


- ผู้บริหารอสังหาฯ เบอร์ต้นๆ ของประเทศ
ทำงานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทั้งบริษัทรับเหมาไทยและต่างชาติกว่า 20 ปี
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "Real Estate Developer หลักสูตรสัมมนาเศรษฐีนักพัฒนาอสังหาฯ"
image

ปรีชา กุลไพศาลธรรม


- กรรมการผู้จัดการ เปี่ยมสุข ดีเวลลอปเม้นท์ และนายกสมาคมอสังหา จ.นนทบุรี
- นักพัฒนาอสังหาฯเจ้าถิ่นนนทบุรี ดำเนินธุรกิจจัดสรรแต่ละปีมูลค่าโครงการไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้าน เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน  "Real Estate Developer หลักสูตรสัมมนาเศรษฐีนักพัฒนาอสังหาฯ"

image

สันธาน รุ่งวิทยนันท์


- กรรรมการผู้จัดการ
- บจก.นติธาน
- บจก.ntg eco for living
- นักพัฒนาอสังหาฯเจ้าถิ่นปทุมธานี ดำเนินธุรกิจจัดสรรแต่ละปีมูลค่าโครงการไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้าน เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "Real Estate Developer หลักสูตรสัมมนาเศรษฐีนักพัฒนาอสังหาฯ"
image

นเรศ  รุ่งวิทยนันท์


- กรรรมการผู้จัดการ
- บจก.นติธาน
- บจก.ntg eco for living
- นักพัฒนาอสังหาฯเจ้าถิ่นปทุมธานี ดำเนินธุรกิจจัดสรรแต่ละปีมูลค่าโครงการไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้าน เตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "Real Estate Developer หลักสูตรสัมมนาเศรษฐีนักพัฒนาอสังหาฯ"

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดุลยลักษณ์  ตราชูธรรม

- นิติศาสตรบัณฑิต,นิติศาสตรมหาบัณฑิต, ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ, Certificate Diploma in Law of Taxation
- ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากรบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
- ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากรบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด(บาร์บีคิวพล่าซ่า)
- ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากรบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE, Mini MRE, RE, CONC และ GPV)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษหลักสูตร LL.M.สาขากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ และคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์,
- วิทยากรบรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรของสภาทนายความ
- วิทยากรรับเชิญ : หลักสูตรเคหพัฒนศาสตร์และอสังหาริมทรัพย์ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิชาการเงินโครงการที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์) , หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ศาลภาษีอากรกลาง ,สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ฯลฯ
- ผู้เขียนบทความ เอกสารภาษีอากร(ธรรมนิติ), วารสารดอกเบี้ย และสรรพากรสาสน์
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "การเงินอสังหา+การวางแผนภาษี"

image

ศาสตราจารย์พิเศษ  ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม


- ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยเฉพาะภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "การเงินอสังหา+การวางแผนภาษี"
image

อนุชา กุลวิสุทธิ์


- ผู้แต่งหนังสือ “การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ”
- อาจารย์ประจําวิชา “การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” และ “นโยบาย การ ลงทุน” มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายเเห่ง
คอลัมนิสต์ของนิตยสาร “บ้านพร้อมอยู่”
- ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการเงินในบริษัทชั้นนําหลายแห่ง
- หลักสูตรที่สอนของสถาบัน "การเงินอสังหา"
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้