5 ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย และเอกสารที่ต้องเตรียม 

Last updated: 8 มิ.ย. 2565  |  1204 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย และเอกสารที่ต้องเตรียม 

ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย


ขั้นตอนการโอนที่ดินสำหรับวันนี้เบ็ดเสร็จใช้เวลา เกือบ 2 ชม.  ทั้งนี้ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับจ่ายเงินค่า Fast track ไหม เอ๊ยไม่ใช่ 
ขึ้นอยู่กับความยากของเคสและจำนวนผู้ใช้บริการในกรมที่ดินนั้นด้วย โดยกรมที่ดินก็มีบริการจองคิววันต่อวัน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยนะคะ

เข้าสู่ขั้นตอนการโอน
1.  กรอกคำขอ พร้อมแนบเอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ครบถ้วน
2. นำใบคำขอและเอกสารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวไปยังฝ่ายชำนาญงาน เมื่อถึงคิว ผู้โอนและผู้รับจะลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
3. เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดิน เพื่อประเมินค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะได้รับใบคำนวณค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่หลังคำนวณเสร็จ
4. นำใบคำนวณไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลืองมา ให้นำใบเสร็จสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเอกสาร และนำใบเสร็จสีฟ้าไปถ่ายสำเนาผู้ซื้อ 1 ชุด โดยเก็บตัวจริงไว้ที่ผู้ขาย
5. เจ้าหน้าที่จะพิมพ์โฉนดให้เราตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จสิ้น จะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ซึ่งถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับวันนี้แพรรินทร์โอนในนามบริษัท 
การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับนิติบุคคล 
-  โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
-  หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-  สำเนาทะเบียนบ้านของของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-  หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
-  กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
-  กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนแล้วให้มีแบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
-  กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
-  หนังสือมอบอำนาจ
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาของผู้รับมอบอำนาจ
-  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
-  กรณีโอนในนามบุคคลธรรมดา
-  โฉนดที่ดินฉบับจริง
-  บัตรประชาชน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
-  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
-  เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
-  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
-  หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
-  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
-  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
-  กรณีสมรสแล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
-  หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
-  สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
-  สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
-  สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่าเพิ่มเติม )


สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา

สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้