5 ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย และเอกสารที่ต้องเตรียม 

Last updated: 21 ธ.ค. 2565  |  6603 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย และเอกสารที่ต้องเตรียม 

ขั้นตอนการโอนที่ดิน เพื่อซื้อขาย


          ขั้นตอนการโอนที่ดินสำหรับวันนี้เบ็ดเสร็จใช้เวลา เกือบ 2 ชม.  ทั้งนี้ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับจ่ายเงินค่า Fast track ไหม เอ๊ยไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับความยากของเคสและจำนวนผู้ใช้บริการในกรมที่ดินนั้นด้วย โดยกรมที่ดินก็มีบริการจองคิววันต่อวัน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยนะคะ

เข้าสู่ขั้นตอนการโอน
          1.  กรอกคำขอ พร้อมแนบเอกสารที่ต้องเตรียมมาให้ครบถ้วน
          2. นำใบคำขอและเอกสารไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิวไปยังฝ่ายชำนาญงาน เมื่อถึงคิว ผู้โอนและผู้รับจะลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
          3. เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาที่ดิน เพื่อประเมินค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะได้รับใบคำนวณค่าใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่หลังคำนวณเสร็จ
          4. นำใบคำนวณไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน โดยจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลืองมา ให้นำใบเสร็จสีเหลืองคืนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นเอกสาร และนำใบเสร็จสีฟ้าไปถ่ายสำเนาผู้ซื้อ 1 ชุด โดยเก็บตัวจริงไว้ที่ผู้ขาย
          5. เจ้าหน้าที่จะพิมพ์โฉนดให้เราตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยเสร็จสิ้น จะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) ซึ่งถือว่าเป็นการเสร็จสมบูรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับวันนี้แพรรินทร์โอนในนามบริษัท 
การเตรียมเอกสารการโอนที่ดินซื้อขาย สำหรับนิติบุคคล 
          -  โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
          -  หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
          -  สำเนาทะเบียนบ้านของของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
          -  หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
          -  กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
          -  กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนแล้วให้มีแบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
          -  กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
          -  หนังสือมอบอำนาจ
          -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาของผู้รับมอบอำนาจ
          -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
          -  กรณีโอนในนามบุคคลธรรมดา
          -  โฉนดที่ดินฉบับจริง
          -  บัตรประชาชน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
          -  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
          -  เอกสารการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล พร้อมสำเนา และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
          -  กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
          -  หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)
          -  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
          -  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
          -  กรณีสมรสแล้ว ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
          -  หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน
          -  สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
          -  สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
          -  สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีจดทะเบียนสมรสแล้วหย่า ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่าเพิ่มเติม )


บทความแนะนำ

 

 

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา

สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้