การจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก

Last updated: 2021-12-15  |  5133 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก

“#การทำที่ดินแบ่งขาย”vs #การจัดสรรที่ดิน

… แนวคิดการทำที่ดินแบ่งขายไม่มีอะไรซับซ้อนหลักการก็คือซื้อที่ดินแปลงใหญ่มาซอยเป็นแปลงย่อยๆเพื่อขาย สั้นๆง่ายๆได้ใจความ
แต่แท้จริงแล้ว มีเรื่องของกฎหมายมาเกี่ยวข้องอย่าง

“#การจัดสรรที่ดิน”

การขออนุญาตจัดสรรที่ดินในปัจจุบัน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

การจัดสรรที่ดิน”

คือ การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และให้หมายความรวมถึงการแบ่งแปลงย่อยที่ไม่ถึงสิบแปลงแต่ต่อมาแบ่งแยกเพิ่มเติมภายในสามปีจนมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย

เมื่อเข้าหลักการจัดสรรที่ดิน 


ขนาดของโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้พิจารณาจากจำนวนที่ดินที่ทำการรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจัดจำหน่ายและจำนวนเนื้อที่โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด หลัก คือ

1.1 ขนาดเล็ก จำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลงหรือ เนื้อที่ต่ำกว่า 19 ไร่

1.2 ขนาดกลาง จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 100-499 แปลง หรือ เนื้อที่ 19-100 ไร่

1.3 ขนาดใหญ่ จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลง หรือ เนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

ขนาดของโครงการจะมีผลต่อขนาดของถนนรวมไปถึงข้อกำหนดอื่นๆ

นอกจากนั้นยังมีเรื่องของขนาดแปลงที่ดิน ที่ต้องเป็นไปตามกำหนดขั้นต่ำอีกด้วย

สำหรับกรณีพิเศษอย่าง #โครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่าจัดสรรจิ๋ว

ใน เขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลทั่วประเทศ ไม่ต้องจัดทำสาธารณูปโภค -บริการสาธารณะ เท่ากับโครงการขนาดกลาง -ใหญ่ ตามที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กำหนด ทั้งนี้ เพื่อ ช่วยลดต้นทุนและดึงโครงการเลี่ยงจัดสรรเข้าสู่ระบบให้มากที่สุด

โครงการ ในเขตกทม.จัดสรรจิ๋วกำหนดไว้ว่า ขนาดไม่ เกิน 2 ไร่ หรือแบ่งแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และกรณีโครงการ ในเขตเทศบาล และ นอกเขตเทศบาล หรือ อยู่ ในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งเป็นจังหวัดในปริมณฑล และต่างจังหวัด ขนาด โครงการไม่เกิน 4 ไร่ แบ่งแปลงย่อยไม่เกิน 30-40 แปลง

จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องจัดทำสวนสาธารณะ สนามเด็ก เล่น 5 % ของพื้นที่ขาย

นอกจากนี้ ไม่ต้องกันพื้นที่ตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร หรือ มีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดูแลในอนาคต ถนนกำหนดมาตรฐานเพียงแค่ลาดยางมะตอย โดยผ่อนปรนไม่ต้องทำเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่ต้องจัดให้มีมาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายน้ำ เป็นต้น ส่วนในเขตกทม.และในเขตเทศบาล บังคับให้ต้องใช้น้ำจากการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) กรณีที่เป็นโครงการนอก เขตเทศบาลหรือ อบต. ผ่อนปรนให้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านได้ กรณีที่น้ำประปาของกปภ.เข้าไม่ถึง

อย่างไรก็ตาม จัดสรรจิ๋ว มีระยะเวลากำหนดคือทำได้ในช่วง 1 ม.ค.63 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.65 นะคะ ยังไงต้องคอยอัพเดทกันอีกที

สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy
Add line  https://lin.ee/jnbGYDw

Powered by MakeWebEasy.com