บทความทั้งหมด

“ที่ดิน” เป็นสิ่งที่ไม่มีราคาตายตัว หากเราอยากจะซื้อหรือขายที่ดินสักแปลง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาที่เราจะซื้อ หรือจะขายนั้นเป็นราคาที่เหมาะสม? แล้วเราจะเอาที่ดินที่ซื้อมาไปทำอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟัง

มือใหม่ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ อาจไม่คุ้นชินกับหน่วยวัดต่าง ๆ 1 ไร่เท่ากับกี่ตารางวา 1 งานเท่ากับกี่ตารางวา ซึ่งจริง ๆ แล้วหน่วยวัดพื้นที่มีหลายแบบ หน่วยวัดทุกแบบ รวมถึงหน่วยวัดที่ดิน ล้วนจำเป็นต่อการซื้อ-ขาย การก่อสร้าง ไปจนถึงการออกแบบตกแต่ง แต่ละแบบก็มีวิธีแปลงหน่วยพื้นที่แตกต่างกันออกไป

โครงการจัดสรรที่ดินที่ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค

“นิติบุคคล” คือ สิ่งที่กฎหมายสมมุติให้เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา หรือองค์กรซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ให้เป็นบุคคล และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

การประมูลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ซึ่งการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากกรมบังคับคดี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้ซื้อสามารถได้บ้าน หรือที่ดินมาในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด แต่แน่นอนว่าต้องมีทั้งขั้นตอนการเตรียมตัว เอกสาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนั้น สำหรับใครที่กำลังสนใจประมูลบ้าน หรือที่ดินกรมบังคับคดี ลองมาเริ่มทำความรู้จักขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ได้เลย

หลายคนอาจสงใส ที่ดิน ภ.บ.ท.5 คืออะไร ครอบครองได้หรือไม่ สามารถซื้อขายได้หรือป่าว วันนี้เราจะมาให้คำตอบกัน

ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ภาษีที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน อาคาร ที่ครอบครอง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บ

ทั้งที่ขายที่ดินมาสักระยะแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถขายได้ หากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร นายหน้าขายที่ดินจะเป็นตัวกลางที่เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการจะขายที่ดิน นายหน้าขายที่ดินนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย แต่ นายหน้าขายที่ดิน มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือวงการซื้อขายที่ดิน เพราะนายหน้าขายที่ดินคืออาชีพที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของที่ดิน และผู้ซื้อที่ดิน มีหน้าที่คอยหาผู้ซื้อให้เจ้าของที่ หรือหาที่ดินที่ผู้ซื้อต้องการให้ลูกค้า โดยจะได้ผลตอบแทนตามที่ตกลงกัน

โฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสำคัญในการแสดงกรรมสิทธิ์บนที่ดินนั้น ๆหากใครเป็นนักลงทุน หรือมีการเปลี่ยนมือเจ้าของบนที่ดินบ่อย ๆ ตลอดจนการจำนองโฉนดที่ดินไว้กับผู้อื่นจะต้องรู้จักการตรวจเช็กโฉนดที่ดินให้เป็น เพราะในปัจจุบันการปลอมแปลงเอกสารถือถือเป็นหนึ่งในคดียอดนิยม

การปลอมแปลงโฉนดที่ดิน มักจะปลอมแปลงจากแบบพิมพ์โฉนดที่ดินของกรมที่ดินที่สูญหายไป หรือมีการปลอมแปลงจากโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยถูกต้อง แต่มีการแก้ไขข้อความให้ผิดไปจากเดิม หากเราไม่นำไปเปรียบเทียบกับโฉนดของสำนักงานที่ดิน ก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นของจริงได้

การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในทางภาษีอากรโดยเฉพาะกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบ่งการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ออกเป็น 2 กรณี

สร้างบ้านขายต้องรู้!  ศัพท์วงการออกแบบบ้านที่ต้องรู้สำหรับนักพัฒนาอสังหา เพื่อคุยงานกับสถาปนิกได้ สื่อสารภาษาเดียวกัน

เช็คลิส กฎหมายก่อสร้าง ควบคุมอาคาร รวมขออนุญาตจัดสรรไม่ผ่าน

อาจารย์แพรรินทร์ มีแบบฟอร์มสัญญาดังกล่าวมาช่วยแบ่งปันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้เข้ามาอ่านทุกท่านรวมถึงแฟนเพจอาจารย์แพรรินทร์  เป็นแบบฟอร์มสกำคัญทีนักพัฒนาริมทรัพย์ ต้องรู้

แน่นอนว่าการสื่อสารย่อมต้องมีศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง รวมถึงคำที่ใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆ ของบ้าน ดังนั้นก่อนสร้างบ้านเจ้าของบ้านจึงควรศึกษาและรู้ศัพท์เบื้องต้นที่สถาปนิกและทีมงานใช้พูดคุยกัน เพื่อความเข้าใจตรงกัน และงานสร้างไม่ผิดพลาด

วิธีคิดค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ที่ดิน คอนโด หรือขายฝาก ณ กรมที่ดิน หักค่าธรรมเนียมการโอน จ่าย 2% ของจากราคาประเมิน หรือราคาขาย

ทำธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ เปิด 24 ข้อคิด ของเจ้าพ่ออสังหาฯไทย คุณอนันต์ อัศวโภคิน กลุ่มบริษัทอสังหาฯ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2565 ต้องกล้า!

จะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่แยกอออกเป็น 10 แปลงขึ้นไป สิ่งหนึ่งที่ต้องดำเนินงานก็คือการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินก่อนว่าเราจะทำอะไร โครงการแบบไหน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เป็นต้น เพื่อที่จะดำเนินการตามแผนที่เราวางไว้ได้ แต่การขอจัดสรรที่ดินนั้นมีขั้นตอนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

รวมคำศัพท์เฉพาะทาง ที่ใช้กันในวงการอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ดังนั้นแล้วสำหรับใครคิดจะเข้าสู่วงการอสังหาริมทรัพย์นี้ ก็รู้ไว้ใช่ว่า สำหรับ 100 คำศัพท์อสังหาริมทรัพย์ มีคำว่าอะไรบ้าง และมีความหมายอย่างไร ไปดูกันเลยดีกว่า

อัปเดตเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ 2021

คือ นักลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากอสังหาฯเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การปรับปรุงและให้เช่าอาคารที่มีอยู่ใหม่ ไปจนถึงการซื้อที่ดินดิบมาพัฒนาและเน้นสร้างมูลค่าสูงสุด

กฎหมายการจัดสรรที่ดินภายใต้พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน”)   เกี่ยวกับโครงการทำหมู่บ้านจัดสรรที่ดิน สิ่งที่นักพัฒนาอสังหาต้องรู้ หากเป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กขึ้นไป

เมื่อคิดจะลงทุนอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือสายอาชีพ จำเป็นต้องศึกษาคำศัพท์อสังหา ที่พบเจอระหว่างทางของการลงทุน เพื่อทำความเข้าใจพร้อมเลือกวิธีการลงทุนอย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส

หลายคนคิดว่า การหาผู้รับเหมาดี ๆ สักเจ้า จะมองว่าเป็นเรื่องยากก็ยาก จะมองว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่าย ใครกำลังมองหาผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้อยู่นั้น อาจจะกำลังสงสัยว่า นักพัฒนาอสังหาฯ มีวิธีการเลือกอย่างไร วันนี้สถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy เราก็มีเทคนิคดี ๆ ในการเลือกผู้รับเหมามาฝากกัน

ครม. ไฟเขียว ต่อมาตารการ ลดค่าจดทะเบียนโอน-จำนอง เหลือร้อยละ 0.01

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นตากับตราครุฑในโฉนดที่ดินกันเป็นอย่างดี แต่รู้ไหมว่าสีของตราครุฑก็ทำให้ที่ดินแต่ละแปลงมีความแตกต่างกันออกไป บางสีทำการซื้อขายได้ และบางสีก็ทำการซื้อไม่ได้ !

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้