ภาพรีวิวความประทับของผู้เข้าสัมมนา
 
ทำเนียบรุ่น
REAL ESTATE DEVELOPER  
เศรษฐีนักพัฒนาอสังหารวยโดยเงินคนอื่น รุ่น 1